Genrestudier – Københavns Universitet

Forskergruppen Genrestudier

Forskningsgruppen Genrestudier arbejder med udgangspunkt i alle danskfagets tre centrale discipliner, litteratur, sprog og medier. Ved at sætte fokus på et begreb, der har en vid udbredelse i både dagligsprog, kultur og videnskab, arbejder gruppen på tværs af etablerede disciplingrænser, men samtidig uden at forlade hvert enkelt disciplins kernefaglighed. Gruppen arbejder for

     

Aktiviteter

Fake it or Leave it. Fiktionalitet og genre i Fake News
Åbent seminar den 19. april på Københavns Universitet.

Ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet på KU udbyder ph.d.-kursus om genrestudier i maj 2013. Læs nærmere her

Call for Papers

Is the Study of Genre Still Front Line Research?
Or: Where is the Front Line in Genre Research?

Conference November 14.-15. 2013.
Submission deadline: March 1st 2013

See Call for Papers